Croeso i Youth4U! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Pam Dwi'n Hoffi The Basement

Postiwyd gan karlalouise o Caerffili - Cyhoeddwyd ar 18/05/2012 am 15:14
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Gweithgareddau Gwyliau Ysgol

  • base

English version

Dwi'n hoffi The Basement am lawer o resymau fel:

  • Cael rhywun i siarad hefo nhw pan wyt ti'n isel
  • Cael rhywbeth i wneud
  • Gwneud gwaith cartref munud olaf yno
  • Cadw'n brysur yn hytrach na diflasu
  • Cael cyfarfod ac adnabod mwy o bobl
  • Ymlacio

Pam ddim mynd draw i The Basement yn Y Coed Duon i feddwl am syniadau dy hun?

Mae The Basement yn Y Coed Duon (Llyfrgell Y Coed Duon, 192 Stryd Fawr, Y Coed Duon, NP12 1AJ) yn ganolfan galw heibio yn darparu pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed efo mynediad i wybodaeth, cefnogaeth ac eiriolaeth. Mae'n agored ar ddydd Mawrth a dydd Iau 12yp – 8yn, dydd Gwener 10yb – 5yn a dydd Sadwrn 11yb – 3yp. E-bost: thebasement@caerphilly.gov.uk

Sefydliadau Rhwydwaith Gwybodaeth Ieuenctid Basement

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50