Croeso i Youth4U! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gweithdy Gwybodaeth Rŵan Hyn CLIC #1 – Drymio

Postiwyd gan Gareth CLIC o Abertawe - Cyhoeddwyd ar 04/04/2012 am 14:02
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Celfyddyd, Diwylliant, Dawns, Bwyd a Diod, Pobl, Materion Cyfoes

  • drymio

English version

Bydd y digwyddiad Gwybodaeth Rŵan Hyn CLIC yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 17 Ebrill 2012 rhwng 10yb a 2yp, ac yn y dyddiau sydd yn arwain at y digwyddiad byddwn yn rhoi cipolwg i ti o bob un o'r saith gweithdy fydd yn mynd ymlaen. Bydd y gweithdai yma yn digwydd am 11yb ac yn cael eu hailadrodd am 11:40 ar y dydd.

Heddiw gad i mi ddweud wrthyt ti am y Gweithdy Drymio, fydd yn gadael i ti gael cyfle ar ddrymio Affricanaidd a ffurfiau eraill o offerynnau taro. Bydd cyfle i ti greu cerddoriaeth a rhythmau eraill a rhoi perfformiad byr at ei gilydd.

O gysidro'r digwyddiad cyfan (gan gynnwys y bwyd, adloniant a lluniaeth) am ddim, mae hwn yn fargen dda.

Felly, os ydy'r darn bach yma o wybodaeth yn apelio atat ti, pam ddim dod draw i'n digwyddiad? Os wyt ti eisiau cadw lle yn y digwyddiad (a bag nwyddau neis hefyd), neu eisiau gwybodaeth bellach am y dydd, gyrra e-bost i Cindy Chen ar cindy@cliconline.co.uk neu alw 02920 462222.

Yfory, byddwn y gadael i ti wybod am y Gweithdy ArOlwg, i'r rhai sydd efallai efo diddordeb mewn dod yn Arolygwr Ifanc.

Clicia yma i lawr lwytho rhaglen y dydd.

Tudalen Facebook CLIC: Gwybodaeth Rŵan Hyn

Erthyglau Perthnasol:

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50